§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.