Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2430

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.