§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.
§  2. 
Do konkursów ogłoszonych i nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.