§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.579

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2015 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.