Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2017 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.