Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2017 r.
§  3.  Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2022 r.