§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności. - Dz.U.2015.1949 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1949

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2015 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (Dz. U. Nr 206, poz. 1292) w § 1 uchyla się ust. 2.