§ 1. - Kryteria zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności. - Dz.U.2016.1769 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Kryteria zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1769 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2016 r.
§  1.
1.
Produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostępności "wydawane z przepisu lekarza - Rp" w przypadku, gdy:
1)
może stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, nawet wówczas, gdy jest stosowany prawidłowo bez nadzoru lekarskiego, lub
2)
może być często stosowany nieprawidłowo, czego wynikiem może być bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie zdrowia ludzkiego, lub
3)
zawiera substancje, których działanie lecznicze lub niepożądane działania wymagają dalszych badań, lub
4)
jest przeznaczony do podawania pozajelitowego.
2.
(uchylony).