§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1820

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 r.