§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1820

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2017 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. poz. 713) w § 1 uchyla się pkt 3-13.