§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. - Dz.U.2021.1781 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1781

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390) w załączniku nr 1 w ust. 1 w tabeli w lp. 9 w kolumnie trzeciej uchyla się pkt 5.