§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach... - Dz.U.2021.2028 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2028

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.