§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2015

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.