Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.564

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 22 września 1921 r.
o zmianie rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 21 marca 1873 Dz. P. P. L. 37 o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych i rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1921 r. (Dz. Ust. № 55 poz. 344).

Na mocy art. 2 ust. 14 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Taksę, ustanowioną w ustępie pierwszym § 15 rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 21 marca 1873 r. Dz. P. P. L. 37 o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych, a podwyższoną następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1921 r. (Dz. Ust. № 55 poz. 344), którą kandydat do egzaminu fizykackiego winien złożyć przed jego odbyciem, oznacza się na 3.000 mk.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.