Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.344

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 16 czerwca 1921 r.
o zmianie rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 21 marca 1873 r. Dz. P. P. I. 37 o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych.

Na mocy art. 2 poz. 14 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Taksę ustanowioną w ustępie pierwszym § 15 rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1873 r. Dz. P. P. I. 37 o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych, którą kandydat do egzaminu fizykackiego winien złożyć przed jego odbyciem się, oznacza się na 500 marek.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.