Art. 3. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych. - Dz.U.1935.27.200 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.27.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
Art.  3.

W art. 9 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 173) punkt b) otrzymuje brzmienie następujące: "stwierdzające pierwszą po ukończeniu budowy umowę o przeniesienie własności budynku wykończonego i zarazem pierwszy po ukończeniu budowy tytuł przejścia własności danego budynku, jeżeli pismo zostało sporządzone w ciągu lat ośmiu od dnia, w którym zaczęto budynku używać; za wykończony uważa się budynek zdatny do użytkowania.".