Art. 2. - Zmiana przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1932.32.329 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.32.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1932 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.