Art. 2. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych. - Dz.U.1958.18.75 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.18.75

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.
Art.  2.

W art. XLV przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Prezes sądu powiatowego może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy należącej do właściwości tego sądu przez jednego sędziego. Nie dotyczy to jednak spraw ze stosunków rodzinnych i ze stosunku pracy.".