Zmiana podziału województw: poznańskiego i pomorskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.389

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI PRZEMYŚLU I HANDLU I ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie zmiany podziali! województw. poznańskiego i pomorskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Na podstawie §§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. o urządzeniu tymczasowem inspekcji pracy na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 96 poz. 855) zarządza się co następuje:
Dwa ostatnie ustępy § 4 rozporządzenia z dnia 12 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 188) otrzymują brzmienie następujące:

"Do 61 obwodu należy obszar powiatów: wejherowskiego, puckiego i kartuskiego.

Do 62 obwodu należy obszar powiatów: starogardzkiego, tczewskiego, gniewskiego, Chojnickiego, sępolińskiego i kościerzyńskiego".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.