§ 4. - Zmiana podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.47.344

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1936 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1936 r.