Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.22.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów.