§ 2. - Zmiana ordynacji pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.20.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1935 r.