Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.18.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 1930 r.
o zmianie okręgów sądów powiatowych w Białymstoku i Knyszynie w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
§  1. Gminę Obrubniki wyłącza się z okręgu sądu powiatowego w Knyszynie i włącza się ją do okręgu sądu powiatowego w Białymstoku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1930 r.