§ 2. - Zmiana normy stawki celnej, do której wysokości podlegają towary opłacie celnej według wagi brutto.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.48.488

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu.