Zmiana normy stawki celnej, do której wysokości podlegają towary opłacie celnej według wagi brutto.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.48.488

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 maja 1924 r.
w przedmiocie zmiany normy stawki celnej, do której wysokości podlegają towary opłacie celnej według wagi brutto.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Wymienioną w ustępie czwartym artykułu 8 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) stawkę 20 marek w złocie zamienia się na "10 złotych".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu.