Art. 38. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. - Dz.U.2010.238.1578 - OpenLEX

Art. 38. - Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.238.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
Art.  38.

W przypadku sprzedaży lub oferowania na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

1)
oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym kwoty stanowiącej równowartość podatku od towarów i usług wynikającego z różnicy stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, oraz stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19,
2)
oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, z rokiem produkcji 2010, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, ale w stopniu nieprzekraczającym sumy kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy, oraz kwoty stanowiącej równowartość podatku od towarów i usług wynikającego z różnicy stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 146a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19, oraz stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19

- do dnia 28 lutego 2011 r. nie stosuje się przepisów art. 8 ust. 5 oraz art. 99 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28.