[Czasowe stawki podatku 23%, 8%, 7% i 4%] - Art. 146a. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 146a. - [Czasowe stawki podatku 23%, 8%, 7% i 4%] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  146a.  [Czasowe stawki podatku 23%, 8%, 7% i 4%]

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2)
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3)
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4)
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.