Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego. - Dz.U.1932.73.662 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.73.662

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1932 r.
Art.  4.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i innym właściwym ministrom. Ministra Sprawiedliwości upoważnia się do ogłoszenia jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego i przepisów, wprowadzających ten kodeks, z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu, oraz z odpowiednią zmianą numeracji artykułów.