§ 2. - Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1762

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2018 r.