Zmiana nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.76.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1958 r.
w sprawie zmiany nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Zmienia się nazwy następujących powiatów:
1)
w województwie olsztyńskim:
a)
powiatu iławeckiego na górowski,
b)
powiatu reszelskiego na biskupiecki,
c)
powiatu suskiego na iławski,
2)
w województwie poznańskim - powiatu pilskiego na trzcianecki,
3)
w województwie zielonogórskim - powiatu rzepińskiego na słubicki.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.