§ 1. - Zmiana kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego oraz spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.62.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1924 r.
§  1.
Kwotą 50 franków złotych, do której wedle paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 3 poz. 18) wolno izbom Skarbowym zniżać lub umarzać na prośbę interesowanej osoby kary pieniężne (grzywny) lub podwyżki, podwyższa się na 500 zł.