Zmiana kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego oraz spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.62.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
ż dnia 2 lipca 1924 r.
w przedmiocie zmiany kompetencji izb skarbowych do zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego oraz spadków i darowizn.

Na zasadzie art. 13 i 15 ustawy t dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji włada i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. № 65 poz. 391) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 351) zarządza się co następuje:
Kwotą 50 franków złotych, do której wedle paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 3 poz. 18) wolno izbom Skarbowym zniżać lub umarzać na prośbę interesowanej osoby kary pieniężne (grzywny) lub podwyżki, podwyższa się na 500 zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu.