Art. 2. - Zmiana i uzupełnienie przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1945.55.305 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana i uzupełnienie przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.55.305

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  2.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszać należy:

1)
rozporządzenia wykonawcze Prezydenta Krajowej Rady Narodowej i Prezydium Krajowej Rady Narodowej,
2)
obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o utracie mocy obowiązującej dekretów bądź wskutek nie przedłożenia ich na najbliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej bądź też wskutek odmowy zatwierdzenia ich przez Krajową Radę Narodową (art. 1 pkt c ustawy z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy - Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3).