§ 1. - Zmiana granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
§  1.
Wyłącza się z powiatu gdańskiego w województwie gdańskim gminy wiejskie: Kałdowo, Lisewo, Mątowy Wielkie, Myszewo i Nowy Staw oraz miasto Nowy Staw i włącza się je do powiatu malborskiego w tymże województwie.