Zmiana granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 1948 r.
o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 376) zarządza się, co następuje:
Z gminy wiejskiej Wojnicz w powiecie brzeskim, województwie krakowskim, wyłącza się gromadę Bogumiłowice i włącza się ją do gminy Wierzchosławice w powiecie tarnowskim w tymże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Administracji Publicznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.