§ 3. - Zmiana granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim. - Dz.U.1948.37.265 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.265

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.