§ 3. - Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.70.474

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1939 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1939 r.