Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.70.474

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1939 r.
o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie.

Na podstawie art. 2 § 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863 i Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 30, poz. 220) zarządza się, co następuje:
Należące do gminy wiejskiej Kamionka Strumiłowa, gromady: Batiatycze, Konstantówka, Lipniki, Różanka i Zubowmosty wyłącza się z okręgu sądu grodzkiego w Mostach Wielkich i włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Kamionce Strumiłowej.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1939 r.