Zmiana granic niektórych województw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.76.389

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1958 r.
w sprawie zmiany granic niektórych województw.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z województwa warszawskiego, z gromady Klonowa Wola w powiecie grójeckim wyłącza się część obszaru wsi Pilica o powierzchni 9,41 ha położonego na prawym brzegu Pilicy i włącza się ją do gromady Rozniszew w powiecie kozienickim, województwie kieleckim; nowa granica województw warszawskiego i kieleckiego na odcinku wsi Pilica biegnie osią środkowego nurtu Pilicy.
Z województwa gdańskiego, z powiatu kwidzyńskiego wyłącza się:
1)
z gromady Mary miejscowości Gilwa i Zagaje i włącza się je do gromady Trumiejki,
2)
z gromady Trumieje miejscowości Butowo i Galinowo i włącza się je do gromady Kisielice

w powiecie suskim, województwie olsztyńskim.

Z województwa białostockiego, z powiatu wysokomazowieckiego wyłącza się gromadę Zaręby-Bolędy i włącza się ją do powiatu ostrowskiego w województwie warszawskim.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.