Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.26.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1968 r.
w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie warszawskim wyłącza się:
1) z gromady Pęczki-Kozłowo w powiecie ciechanowskim kolonię Wyderka i włącza się ją do gromady Czernice Borowe w powiecie przasnyskim;
2) z gromady Groszki Nowe w powiecie mińskim wieś Ryczyca i włącza się ją do gromady Bojmie w powiecie siedleckim;
3) z gromady Serock w powiecie nowodworskim wieś Popielarze i włącza się ją do gromady Kuligów w powiecie wołomińskim;
4) z gromady Suchcice w powiecie ostrołęckim wieś Rososz i włącza się ją do gromady Wąsewo w powiecie ostrowskim;
5) z gromady Kuligów w powiecie wołomińskim część obszaru wsi Arciechów o powierzchni 16,24 ha i włącza się ją do gromady Serock w powiecie nowodworskim; nowa granica powiatów wołomińskiego i nowodworskiego na tym odcinku biegnie środkiem koryta rzeki Bug;
6) z gromady Rytele-Olechny w powiecie sokołowskim część obszaru wsi Grodzickie o powierzchni 76 ha i włącza się ją do gromady Zuzela w powiecie ostrowskim; nowa granica powiatów sokołowskiego i ostrowskiego na odcinku wsi Grodzickie biegnie środkiem koryta rzeki Bug.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.