§ 2. - Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim. - Dz.U.1971.15.151 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.15.151

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1971 r.
§  2.
Szczegółowego określenia granic wymienionych w rozporządzeniu miast dokona Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.