§ 1. - Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim. - Dz.U.1971.15.151 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.15.151

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1971 r.
§  1.
W województwie gdańskim wyłącza się:
1.
z miasta Tolkmicko w powiecie elbląskim obszar użytków rolnych o powierzchni 1.300,41 ha i włącza się:
1)
656,68 ha do gromady Podgrodzie,
2)
643,73 ha do gromady Łęcze,

w tymże powiecie;

2.
z miasta Kwidzyn w powiecie kwidzyńskim obszar użytków rolnych o powierzchni 83 ha i włącza się:
1)
40 ha do gromady Mareza,
2)
43 ha do gromady Rakowiec,

w tymże powiecie;

3.
z miasta Malbork w powiecie malborskim obszar użytków rolnych o powierzchni 1.744,38 ha i włącza się go do gromady Kałdowo, w tymże powiecie;
4.
z miasta Nowy Staw w powiecie malborskim obszar użytków rolnych o powierzchni 1.098,91 ha i włącza się go do gromady Nowy Staw, w tymże powiecie;
5.
z miasta Sztum w powiecie sztumskim obszar użytków rolnych o powierzchni 506,60 ha i włącza się go do gromady Sztum-Przedzamcze, w tymże powiecie;
6.
z gromady Sztum-Przedzamcze w powiecie sztumskim tereny o powierzchni 31,31 ha i włącza się je do miasta Sztum, w tymże powiecie.