Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.40.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1931 r.
o zmianie granic miasta Złoczewa w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast, oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Z gminy wiejskiej Złoczew w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem wyłącza się część majątku Złoczew "Winnica" o obszarze 1 ha 12 a, część majątku Złoczew "Glinianki" o obszarze 1 ha 12 a, wieś Złoczew - Poduchowny o obszarze 28 ha, łąki wsi Złoczew - Poduchowny o obszarze 4 ha 48 a - i włącza się je do miasta Złoczewa w tymże powiecie i województwie.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.