Zmiana granic miasta Wyszogrodu w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.777

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 grudnia 1933 r.
o zmianie granic miasta Wyszogrodu w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92), w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Rębowo w powiecie płockim, województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: wieś Wójtostwo o obszarze 50,39 ha, wieś Kępa Wyszogrodzka o obszarze 59,91 ha i kolonję Rybaki o obszarze 10,08 ha - i włącza się je do miasta Wyszogrodu w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.