Zmiana granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. - Dz.U.1948.56.444 - OpenLEX

Zmiana granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.56.444

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 1948 r.
o zmianie granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. *

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co następuje:
Z gminy wiejskiej Lubochnia, w powiecie rawskim, województwie łódzkim, wyłącza się gromadę Kaczka i włącza się ją do obszaru miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Administracji Publicznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1949 r.
* Z dniem 1 lutego 1977 r. w województwie piotrkowskim włącza się do miasta Tomaszowa Mazowieckiego ze znoszonej gminy Białobrzegi obszary sołectw Białobrzegi, Ludwików, Podoba, Kępa oraz część obszaru sołectwa Łąki Henrykowskie o powierzchni 149 ha, zgodnie z § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim (Dz.U.77.2.12).