Zmiana granic miasta Rokitna w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.537

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 września 1933 r.
o zmianie granic miasta Rokitna w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92), w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. wW sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Kisorycze w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem, wyłącza się teren koszar wojskowych Korpusu Ochrony Pogranicza o obszarze 14 ha 35 a 53 mtr kw i włącza się ten teren do gminy miejskiej Rokitno w powiecie sarneńskim, województwie wołyńskiem.

Granica tak rozszerzonego miasta Rokitna jest następująca:

Granica rozpoczyna się na pasie wywłaszczenia kolejowego przy moście kolejowym, położonym w odległości 500 m na zachód od dworca kolejowego Rokitno-Wołyńskie. Od słupa Nr. 1 granica biegnie starą granicą po linji prostej w kierunku północno - wschodnim 27°54' i oddziela grunty majątku Rokitno Lit. "C" na długości 1.180,70 m do słupa Nr. 2; od słupa Nr. 2 do słupa Nr. 3 w kierunku południowo - wschodnim 62°42' na długości 137,65 m. Od słupa, oznaczonego numerem 3 granica biegnie wzdłuż pasa wywłaszczenia kolei, czyniąc trzy załamania; od słupa Nr. 3 do słupa Nr. 4 - w kierunku północno - zachodnim 2°50' na długości 154,75 m; od słupa Nr. 4 do słupa Nr. 5 w kierunku południowo-wschodnim 81°33' na długości 9,50 m; od słupa Nr. 5 do słupa Nr. 6 - w kierunku północno - wschodnim 3°57' na długości 79,30 m, ta ostatnia linja dochodzi do rzeki Rokitnianki. Dalej granica biegnie wzdłuż rzeki Rokitnianki, czyniąc dziesięć załamań; od słupa Nr. 6 do słupa Nr. 7 - w kierunku południowo - wschodnim 68°54' na długości 150,50 m; od słupa Nr. 7 do słupa Nr. 8 - w kierunku południowo-wschodnim 38°43' na długości 74,50 m; od słupa Nr. 8 do słupa Nr. 9 - w kierunku południowo-wschodnim 70°59' na długości 314,60 m; od słupa Nr. 9 do słupa Nr. 10 w kierunku północno-wschodnim. 84°57' na długości 122,05 m; od słupa Nr. 10 do słupa Nr. 11 - w kierunku południowo - wschodnim 36°22' na długości 202,70 m; od słupa Nr. 11 do słupa Nr. 12 - w kierunku południowo-wschodnim 61°16' na długości 351,30 m; od słupa Nr. 12 do słupa Nr. 13 - w kierunku południowo-zachodnim 21°30' na długości 116,70 m; od słupa Nr. 13 do słupa Nr. 14 - w kierunku południowo-wschodnim 17°20' na długości 165,15 m; od słupa Nr. 14 do słupa Nr. 15 - w kierunku południowo - wschodnim 7°13' na długości 127,88 m; od słupa Nr. 15 do słupa Nr. 16 w kierunku południowo-wschodnim 31°58' na- długości 400,30 m.

Dalej obwodnica biegnie granicą majątku Rokitno, tworząc załamania: od słupa Nr. 16 do słupa Nr. 17 w kierunku południowo-zachodnim 51°51' na długości 79,75 m; od słupa Nr. 17 do słupa Nr. 18 - w kierunku południowo-zachodnim 46°15' na długości 100,60 m; od słupa Nr. 18 do słupa Nr. 19 - w kierunku południowo - wschodnim 6°13' na długości 129,85 m; od słupa Nr. 19 do słupa Nr. 20 - w kierunku południowo-wschodnim 14°28' na długości 41,60 m; od słupa Nr. 20 do słupa Nr. 21 - w kierunku południowo - zachodnim 19°20' na długości 224,30 m; od słupa Nr. 21 do słupa Nr. 22 w kierunku południowo-zachodnim 60°17' na długości 86,80 m; od słupa Nr. 22 do słupa Nr. 23 w kierunku południowo - zachodnim 77°17' na długości 549,55 m i dochodzi do północno - wschodniej granicy gruntów Korpusu Ochrony Pogranicza; dalej obejmuje grunty K. O. P. linjami w kierunkach: od słupa Nr. 23 do słupa Nr. 24 - południowo-wschodnim. 11 "48' na długości 190,70 m; od słupa Nr. 24 do słupa Nr. 25 - południowo - wschodnim 19°56' na długości 24,90 m; od słupa Nr. 25 do słupa Nr. 26 -południowo - zachodnim 2°07' na długości 191,00 m; od słupa Nr. 26 do słupa Nr. 27 - południowo-zachodnim 76°58' na długości 220,90 m; od słupa Nr. 27 do słupa Nr. 28 - północno - zachodnim 13°25' na długości 119,75 m; od słupa Nr. 28 do słupa Nr. 29- południowo-zachodnim 77°13' na długości 142,25 m; od słupa Nr. 29 do słupa Nr. 30 - północno-zachodnim 13°09' na długości 279,35 m, dochodząc do północno-zachodniego rogu posesji K. O. P.; dalej granica miasta biegnie: od słupa Nr. 30 do słupa Nr. 31 - w kierunku południowo - zachodnim 77°00' na długości 432,65 m; od słupa Nr. 31 do słupa Nr. 32 - w kierunku południowo-zachodnim 76°24' na długości 211,70 m; od słupa Nr. 32 do słupa Nr. 33 - w kierunku północno - zachodnim 7°56' na długości 163,60 m; od słupa Nr. 33 do słupa Nr. 34 - w kierunku północno - zachodnim 13°49' na długości 223,70 m; od słupa Nr. 34 do słupa Nr. 35 - w kierunku północno - zachodnim 8°57' na długości 129,25 m; od słupa Nr. 35 do słupa Nr. 36 - w kierunku północno - zachodnim 8°09' na długości 289,30 m; od słupa Nr. 36 do słupa Nr. 37 - w kierunku północno - zachodnim 47°07 na długości 46,30 m; od słupa Nr. 37 do słupa Nr. 38 - w kierunku północno - zachodnim 29°09' na długości 132,65 m; od słupa Nr. 38 do słupa Nr. 39 - w kierunku północno - wschodnim 11°58' na długości 64,25 m; dochodząc do punktu wyjściowego Nr. 1.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1933 r.