Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.54.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1961 r.
w sprawie zmiany granic miasta Mysłowic w województwie katowickim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Do miasta Mysłowice w województwie katowickim włącza się z gromady Kosztowy w powiecie tyskim w tymże województwie parcele oznaczone na karcie mapy 1 obrębu katastralnego Kosztowy nr kat.: 26, 36, 42, 43, 141/32, 142/33, 143/33, 144/34, 149/44, 145/38, 146/39, 147/40, 140/27, 139/54, 35, 134/38, 148,38, 150/45-153/45, 154/46, 155/31–157/31, 133/37, 82/38, 83/41, 84/40.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.