Zmiana granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.365

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1958 r.
w sprawie zmiany granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z miasta Bojanowo w powiecie rawickim, województwie poznańskim wyłącza się część obrębu katastralnego Gołaszyn, obejmującą z karty mapy 2 parcele nr nr kat.: 210 - 215, 217, 218, 221, 264 - 266, 268 - 277, 280-291, 444/216 - 446/216, 447/220, 448/220, 450/220, 451/220, 452/221 - 454/221, 456/221 - 458/221, 460/221 - 462/221, 492/209, 493/209, 502/208, 503/208, 516/278, 517/278, 518/279, 551/219, 552/220, 553/221, 554/219, 555/220, 559/222, 597/278 - 599/278, 879/267, 880/267, 905/263 oraz 226 (część), 227 (część), 233 (część), stanowiące działkę poregulacyjną nr 83, i włącza się je do gromady Bojanowo w tymże powiecie i województwie.
Z gromady Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim wyłącza się miejscowości Pogorzela-Wieś i Taczanówka i włącza się je do miasta Pogorzeli w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim wyłącza się z miasta Pogorzela tereny o powierzchni 1.364,08 ha i włącza się je do gromady Pogorzela, zgodnie z § 10 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim (Dz.U.69.37.320).