Zmiana granic gminy miejskiej Radzymin w powiecie radzymińskim. - Dz.U.1925.117.831 - OpenLEX

Zmiana granic gminy miejskiej Radzymin w powiecie radzymińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.117.831

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 1925 r.
o zmianie granic gminy miejskiej Radzymin w powiecie radzymińskim. *

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Ze związku gminnego gminy wiejskiej Radzymin wyłącza się i wciela do gminy miejskiej Radzymin: wieś Radzymin-Kościelny, wieś Radzymin-Poduchowny, folwark Radzyminek wraz z nieruchomościami, powstałemi z parcelacji tegoż folwarku, wieś Wioskę-Radzymińską o obszarze gruntów, według rejestrów podatkowych 461 ha 20 a (645 mórg), nieruchomość pod nazwą hipoteczną "Dybów Mały" oraz ziemie, otrzymane przez mieszczan, rolników miasta Radzymina wzamian za serwituty z majątku Radzymin Miasto ogólnego obszaru według tabeli likwidacyjnej miasta Radzymina, 802 ha 03 a (734 d z. 298 s ż.).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrzych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1926 roku.
* Z dniem 1 lipca 1952 r. z gminy Radzymin w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim wyłącza się gromadę Aleksandrów i włącza się ją do miasta Radzymina, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiatach warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim (Dz.U.52.26.181).