Zmiana granic gminy miejskiej Grodzisk w powiecie błońskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.67.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1924 r.
o zmianie granic gminy miejskiej Grodzisk w powiecie błońskim.

No zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 92) w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządza się co następuje:
Z gminy miejskiej Grodzisk wyłącza się parcele, oznaczone w wykazie hipotecznym nieruchomości ziemskiej: Dobra Ziemskie "Kierz litera B. (ros.) Zbiorów" i nieruchomość ziemską "Willa Własna", które jednocześnie włącza się do gminy wiejskiej Letnisko-Milanówek.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1924 roku.